Badanie żywej kropli krwi

Badanie zalecane jest jako uzupełnienie morfologii krwi, w celu uzyskania pełnego obrazu stanu zdrowia. Wykazuje zaawansowane zmiany chorobowe, a dzięki właściwej analizie, pomaga wykryć przyczyny schorzeń oraz zmiany zachodzące w organizmie na etapie, kiedy nie powodują one jeszcze nasilonych objawów.

W typowych badaniach laboratoryjnych krew jest suszona i zabarwiana różnymi odczynnikami. Tradycyjna morfologia jest metodą ilościową i składa się z szeregu badań określających między innymi liczbę erytrocytów i leukocytów, stosunek objętości krwinek czerwonych do objętości pełnej krwi, stężenia hemoglobiny, czy choćby określenie liczby płytek krwi.

W badaniu mikroskopowym kropli krwi dokonuje się oceny jakościowej. Obserwowana jest żywotność krwinek, ich kształt, barwa oraz tendencja do agregacji erytrocytów oraz ich stosunek do osocza. Widoczna jest również aktywności leukocytów odpowiedzialnych za odporność organizmu.

Tego nie obejmuje współczesna diagnostyka laboratoryjna. Oczywiście, każda z wymienionych metod ma swoje uzasadnienie i zadanie do spełnienia. Klasyczne badania służą określonym celom i nic nie jest w stanie ich zastąpić. Natomiast dzięki oferowanemu przez nas badaniu można dodatkowo zobaczyć, jak nasza krew żyje i co się jeszcze w niej znajduje.