Akupunktura i dietetyka chińska

Akupunktura

MONADA CHIŃSKA -ZNAK TAO

Medycyna chińska właściwie się nie zmienia od Tysiącleci.

Wiemy, że ludzie Wschodu i Zachodu myślą trochę inaczej.

Chińczycy mówią:

*Różnica między Tobą a Mną polega na tym, że dla mnie świat jest kołem, a dla ciebie linią.

*Jedyną rzeczą, która w świecie jest niezmienna to to, że wszystko się zmienia.

*Nie jest możliwe zrozumienie części, bez zrozumienia całości.

Sposób myślenia i widzenia człowieka w medycynie współczesnej i chińskiej w przekłada się więc także na wywiad.

W medycynie Zachodu raczej nie pytają pacjenta o spanie, wypróżnianie, siły witalne, posiłki, tryb pracy, relacje w rodzinie, nie sprawdzają języka, pulsu – medycyna tu jest podzielona na odrębne specjalizacje typu: kardiologia, pulmonologia, neurologia, nefrologia… każdy narząd jest traktowany jakby pracował sam.

Funkcjonuje zatem detaliczny obraz w medycynie zachodniej, natomiast medycyna chińska chce widzieć syntetycznie i całościowo.

Można powiedzieć, że w medycynie zachodniej leczymy chorobę, w chińskiej pacjenta.

Zachodnia medycyna – w większości stosuje eliminowanie objawów lekami lub substytucję tego, co nam brakuje.

(np. leczenie żelazem - organizm z tego może nie skorzystać, ponieważ żywimy się tym co strawimy, a nie tym co zjemy, uzupełnianie sztuczne hormonów tarczycy, hormonów płciowych niesie zagrożenia, że się je przedawkuje, niektóre leki, np. na nadciśnienie, cukrzycę są brane do końca życia….)

Medycyna Chińska/ajurwedyjska – ma działania regulacyjne, daje możliwość wczesnego diagnozowania mimo, że wyniki/wskaźniki laboratoryjne są w normie.

Jednym z narzędzi wschodniej medycyny jest AKUPUNKTURA

Akupunktura jest sprawdzonym systemem medycyny alternatywnej, zweryfikowanym przez czas.

Ten całościowy system leczenia powstał ponad pięć tysięcy lat temu i trwa do tej pory.

Opisanych jest ok. 700 punktów akupunkturowych, z czego najczęściej używanych jest ok. 365, zlokalizowanych na 14-stu głównych meridianach.


 

Jedna noc rozmowy z mędrcem starczy na dziesięć lat studiów”-przysłowie chińskie

Jak to jest w rożnych krajach?

W Polsce pierwszy gabinet akupunktury powstał w roku 1978 przy ul. Pasteura w Warszawie. Otworzył go nieżyjący już prof. Zbigniew Garnuszewski, pulmonolog.

Ostateczne uznanie akupunktury przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej i powołanie stanowiska specjalisty krajowego d/s akupunktury nastąpiło w 1986.

Dziś akupunktura jako metoda leczenia bólu jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale tylko w wydaniu lekarza mającego polskie uprawnienia. 

Kontrakty z NFZ mają poradnie leczenia bólu działające przy hospicjach, domach opieki paliatywnej, itp.

W Chinach pacjent może sobie wybrać, czy chce być leczony medycyną zachodnią, czy chińską, a w dużych szpitalach jest pod opieką lekarzy i takich, i takich.

Tam pod jednym dachem są rożne metody leczenia: Akupunktura, terapia ziołowa, bańki,moksa, też antybiotyki, wykorzystywana jest diagnostyka zachodnia: Rtg, Tomograf..

 

Na temat akupunktury prowadzi się na świecie wiele badań naukowych.

Na stronach PubMedu (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) wpisując do wyszukiwarki hasło 'acupuncture' uzyskujemy ponad 16.000 wyników badań naukowych i innych opracowań dotyczących tego tematu.

W wielu krajach, np. w Niemczech czy Szwajcarii zabiegi akupunktury są refundowane, ponieważ są tańsze od leczenia farmakologicznego, a wykazują się co najmniej porównywalną skutecznością przy mniejszej ilości działań niepożądanych.

Jak to wygląda w praktyce ?